Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001349
Author(s)Kraus, Jiří
Title

Does spoken literary Czech exist?

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 42-49
Languageeng
Classification (CZ)Příspěvky teoretické a obecné
Classification (EN)Theoretical and general contributions
Subjectsčeština; spisovnost; čeština obecná; hovorovost; mluvenost
Subjects (DE)Tschechisch; Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Sprachlichkeit
NoteSoučasná jazyková situace v češtině, vztahy mezi projevy spisovnými a nespisovnými; poměr spisovného jazyk a obecné češtiny, jejich příbuznost a budoucnost v komunikaci
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1349
PURLCitation link