Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ022295
Author(s)Večerka, Radoslav
Title

K charakteristice jazykové normy starobulharského literárního centra prěslavského

PublishedSlavia, 61, č. 4, 1992, s. 375-381
Languagecze
Classification (CZ)Staroslověnština
Classification (EN)Old Church Slavonic
Subjectsbulharština stará; normy jazykové; staroslověnština
Subjects (DE)Sprachnormen; Altkirchenslawisch
NoteVe srovnávní se starší normou cyrilometodějskou
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/22295
PURLCitation link