Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ014223
Author(s)Klimeš, Lumír
Title

Poštovní slang

PublishedZápadočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 181-202
Languagecze
Classification (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Příspěvky antroponomastické
Jména zeměpisná pomístní
Classification (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Anthroponomastics
Minor place names
Subjectsslang poštovní; onomastika; přezdívky; toponyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Tschechisch
NoteSlangová pojmenování, záznamy pracovních rozhovorů, přezdívky a slangová PJ v poštovním slangu
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14223
PURLCitation link