Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ001320
Author(s)Dzikiewicz, Agnieszka
Title

Wpływ łaciny na szyk zaimka się w psałterzach staropolskich i staroczeskich

PublishedJęzyk a kultura. Tom 7 : Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowach, Wrocław, Wiedza o Kulturze ; 1992, s. 15-24
Languagepol
Classification (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Latina středověká a nová
Polština
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Classification (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Medieval and modern Latin
Polish
Particular periods, personalities, works
Subjectsstudie porovnávací; čeština; polština; latina středověká; vývoj
Subjects (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch; Mittellatein; Entwicklung
NotePodle BL 1992, 17042
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1320
PURLCitation link