Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ001008
Author(s)Čechová, Marie
Title

Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu

PublishedK problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 98-103.
Languagecze
Classification (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Classification (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Subjectsčeština jako jazyk cizí; vyučování
Subjects (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Unterricht
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1008
PURLCitation link