Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000467
Author(s)Bron, Zdeněk
Title

Zaniklá středověká osada Jenišovice u Milevska

PublishedVýběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 97-101
Languagecze
Classification (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Classification (EN)Place names
Minor place names
Subjectsonomastika; toponyma; oikonyma; anoikonyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Oikonyme; Anoikonyme; Tschechisch
NoteMj. jmenný materiál (zápisy jmen ve starých listinách a dochovaná PJ) dokládající existenci vsi
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/467
PURLCitation link