Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000464
Author(s)Vavřínek, Vladimír; Tůma, Oldřich
Title

Bibliographie

PublishedByzantinoslavica, 53, č. 2, 1992, s. 290-347
Languagefre
Classification (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Classification (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Subjectsbibliografie; lingvistika; byzantinoslavika; řečtina
Subjects (DE)Bibliografie; Sprachwissenschaft (Linguistik)
NotePro lingvistiku: jazyky (řečtina a ostatní jazyky s. 296-297), paleografie, diplomatika (s. 331-332); byzantinoslavika (s. 364-367)
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/464
PURLCitation link