Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000412
Author(s)Bánoková, Zuzana
Title

Onomastikon severočeských názvů piv od roku 1948 do roku 1990

PublishedOnomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 205-215
Languagecze
Classification (CZ)Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Classification (EN)Names other than personal and geographical
Subjectsonomastika; chrématonyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme; Tschechisch
NoteVýtah z diplomové práce na PF v Ústí n. L
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/412
PURLCitation link