Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000400
Author(s)Blanár, Vincent
Title

Jazykovedné dielo Ľ. Štúra v slovenskom kontexte

PublishedZápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 11, č. 1-4, 1992, s. 59-61
Languageslo
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Classification (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Subjectsslovenština; Štúr, Ľudovít; Dobrovský, Josef; Šafařík, Pavel Josef; slavistika
Subjects (DE)Slowakisch; Slawistik
NoteVznik spisovné slovenštiny, její ohlas v Čechách. Slovenština jako slavistický problém
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/400
PURLCitation link