Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000363
Author(s)Bayerová, Naděžda
Title

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza

PublishedSlavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 41-45.
Languagecze
ISSN80-88697-01-8
Classification (CZ)Různé příspěvky onomastické
Materiálové příspěvky antroponomastické
Classification (EN)Miscellaneous onomastic contributions
Material contributions to anthroponomastics
Subjectsonomastika; čeština; propria; antroponyma
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Propria; Personennamen
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/363
PURLCitation link