Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000333
Author(s)Alexieva, Bistra
Title

Translation equivalence in a cognitive framework

PublishedTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 51-55.
Languageeng
Classification (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Classification (EN)The theory of translation, its language and style
Subjectsekvivalence; překlady; recepce; teorie překladu; Lakoff, George; lingvistika kognitivní; sémantika
Subjects (DE)Übersetzungen; Übersetzungstheorie; Kognitive Linguistik; Semantik
NoteAplikace Lakoffova kognitivně-sémantického přístupu a klasifikace kognitivních modelů na popis vztahů ekvivalence mezi texty originálu a překladu z hlediska recepce textu
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/333
PURLCitation link