Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1990CZ000214
Title

Úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milana Jelínka k polonistické konferenci

Editor(s)Jelínek, Milan
PublishedPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 7-10
Languagecze
Classification (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Classification (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Subjectskonference; polonistika
Subjects (DE)Konferenz
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/214
PURLCitation link