Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1987CZ033539
Author(s)Kraus, Jiří
Title

O stylistice

PublishedPraktické kapitoly ze spisovné češtiny, Praha, 1987, s. 93-99
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)General works
Subjectsstylistika; čeština; styly funkční
Subjects (DE)Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Tschechisch
NoteStylotvorné činitele, funkční styly, stylové prostředky, postupy
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/33539
PURLCitation link