Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1985CZ072671
Author(s)Filipec, Josef; Petr, Jan
Title

Některé otázky konfrontační frazeologie v slovanských jazycích

PublishedZ problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 2, Wrocław, Ossolineum ; 1985, s. 46-53
Languagecze
Classification (CZ)Slovní zásoba. Lexikografie. Terminologie
Classification (EN)Vocabulary. Lexicography. Terminology
Subjectsjazyky slovanské; konfrontace; frazeologie
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Phraseologie
NoteDůležitost konfrontační etapy ve vývoji frazeologie, úkoly slovan. konfrontační frazeologie
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/72671
PURLCitation link