Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1985CZ042004
Author(s)Petr, Jan; Tylová, Milena
Title

Bohuslav Havránek. Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti

Place/Publ.Praha: UK
Year1985
Pages109 s.
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Obecné otázky. Celkové práce
Obecná problematika
Práce obecné
Classification (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
General works and basic linguistic concepts
General works
General works
Subjectsbibliografie; Havránek, Bohuslav; bohemistika; slavistika; lingvistika
Subjects (DE)Bibliografie; Bohemistik; Slawistik; Sprachwissenschaft (Linguistik)
ReviewČechová, Marie, Český jazyk a literatura 1985-86, 36, č. 3, s. 137-138.; Müllerová, Olga, Slovo a slovesnost 1985, 47, č. 1, 72. s.
NoteZa léta 1918-81, činnost redakční, práce o něm
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42004
PURLCitation link