Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vojtová, Jarmila provides 30 hits
1

Vzpomínka na prof. Emanuela Šrámka

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 2, 2001, s. 26
2

Dentujte s Tridentem

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 222
3

Výzkum mluvy vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 24-27
4

Jak píší vídeňští Češi. (Některé znaky německého vlivu v jazyce českých novin vycházejících ve Vídni)

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 123-128
5

Jazyk novin vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 91-95
6

Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu

Vojtová, Jarmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 131-137
7

Zachatujte si s námi!

Vojtová, Jarmila, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 221-222
8

O jazyce českých periodik vycházejících ve Vídni

Vojtová, Jarmila, in: Estetika (Praha), 36, č. 1-3, 1999, s. 161-167
9

Perspektivy nářeční lexikografie

Vojtová, Jarmila, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, 51, č. A 50, 2002, s. 105-110
10

Problematika nářečního slovníku

Vojtová, Jarmila, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 367-369