Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Suda, Zdeněk provides 16 hits
1

K fotbalovému slangu v současné publicistice

Suda, Zdeněk, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 129-133.
2

Sedmdesátiny prof. PhDr. Lumíra Klimeše, CSc

Suda, Zdeněk, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 89-90. [Rozhledy]
3

Fotbalový slang před třiceti lety a dnes

Suda, Zdeněk, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 65-69.
4

K vypravěčským dovednostem plzeňských žáků

Suda, Zdeněk, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 170-179
5

Sloveso v psaných slohových projevech žáků 5.-7. ročníku ZŠ

Suda, Zdeněk, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 97-105.
6

Adjektivum v psaných komunikátech žáků 2. stupně ZŠ

Suda, Zdeněk, in: Jazyk a literatura 16. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : Věnováno prof. PhDr. Lumíru Klimešovi, CSc., k sedmdesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1994, s. 57-63.
7

Frazeologismy v textech žáků 2. stupně ZŠ

Suda, Zdeněk, in: Jazyk a literatura 17 : Sborník katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 25-32.
8

K některým možnostem nácviku vypravování na 2. stupni ZŠ

Suda, Zdeněk, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 1-2, 1994-95, s. 18-21
9

Stylizační variace

Suda, Zdeněk, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 4, 2012-13, s. 186-187
10

Ke slovní zásobě plzeňských žáků

Suda, Zdeněk, in: Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník : Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, Plzeň, ZČU ; 2012, s. 287-295.