Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Stehlíková, Eva provides 9 hits
1

Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 173-177
2

Habent sua fata libelli aneb co zbylo z překladatele

Stehlíková, Eva, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 140-153.
3

Tvar liturgického dramatu

Stehlíková, Eva, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 7-24
4

Korespondence Otmara Vaňorného s Josefem Svatoplukem Macharem

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 120, č. 1-2, 1997, s. 116-132
5

Archiv masového (životopisného) obžerství aneb poznámky k "Mass Observation Archive"

Stehlíková, Eva, in: Biograf, č. 5, 1995, s. 44-46
6

Julie Nováková - osud osobnosti

Stehlíková, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 92, č. 1-2, 2010, s. 58-63
7

Pokorného hledání Oidipa vladaře

Stehlíková, Eva, in: Listy filologické, 138, č. 3-4, 2015, s. 341-356
8

A co když je to divadlo?. Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem

Stehlíková, Eva Praha 1998
9

Co a jak jsme zkoumali

Nekvapil, Jiří; Stehlíková, Eva; Šmídová, Olga, in: Biograf, č. 10-11, 1997, s. 11-17