Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Petrů, Eduard provides 14 hits
1

Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen

Petrů, Eduard, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 95-103
2

Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny

Petrů, Eduard, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 381-387
3

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
4

Prolegomena zur Geschichte der älteren tschechischen Literatur - eine Vorbemerkung

Petrů, Eduard, in: Listy filologické, 115, č. 1, 1992, s. 146-147
5

Proměny exempla v barokní literatuře

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. V 4, 2002, s. 23-29
6

Augustin Olomoucký a česká epistolografie

Petrů, Eduard, in: Česká literatura, 49, č. 6, 2001, s. 564-571
7

Prof. PhDr. Jiří Daňhelka, CSc. - im memoriam

Petrů, Eduard, in: Listy filologické, 116, č. 1, 1993, s. 47-48
8

Arne Novák a český i latinský humanismus

Petrů, Eduard, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 51-52, č. V 5-6, 2004, s. 5-8
9

První český exil

Petrů, Eduard, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 257-266
10

Periodizace dějin starší české literatury

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 11-17.