Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Pešková, Jaroslava provides 6 hits
1

Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., sedmdesátiletá

Pešková, Jaroslava, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 54, 1995, s. 153-157
2

Bibliografie díla profesorky PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc., Dr.h.c. (na základě bibliografie předložené D. Čapkovou k profesorskému řízení)

Pešková, Jaroslava, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 54, 1995, s. 158-174
3

Pojetí fenoménu řeči a jazyka - problém počátku

Pešková, Jaroslava, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 4-7
4

Komunikace v multikulturním a multidisciplinárním kontextu jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Prostory porozumění - výchova, umění, sport : Sborník z mezinárodní konference, Praha, UK ; 2003, s. 142-146
5

Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 37-55.
6

Základy společenských věd. 3. díl: Péče o jazyk a komunikaci. Péče o logos jako smysluplnou řeč. 2. vyd

Pelcová, Naďa; Pešková, Jaroslava; Prokeš, Vít; Semrádová, Ilona Praha 2005