Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Pacovská, Jasňa provides 68 hits
1

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
2

Studium komunikace v současné české škole

Pacovská, Jasňa, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 285-291
3

K předpokladům úspěšné komunikace ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 285-287
4

Posaďte se, k tabuli půjde... Kurs pozitivní komunikace 7

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 184-187
5

Opět o mezinárodním kongresu aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 98-99
6

Šermíři versus voskové figuríny aneb O podílu neverbálních prostředků na pozitivním průběhu komunikace. Kurs pozitivní komunikace 9

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 55-57
7

O kultuře ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 30-33
8

Mezinárodní psycholingvistický kongres v Bologni

Pacovská, Jasňa, in: Československá psychologie (Praha), 38, č. 6, 1994, s. 560-561
9

Psychologický přístup k porozumění v pedagogické komunikaci

Pacovská, Jasňa, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 155-158
10

K sémantice českých rozměrových adjektiv

Pacovská, Jasňa, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 122-137