Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Novák, Pavel provides 31 hits
1

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
2

Bohumil Palek šedesátníkem

Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 323-325
3

Conditio sine qua non

Novák, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 42-43
4

On linear and non-linear structuring of sentences

Novák, Pavel, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 296-301
5

Ladislav Nebeský šedesátiletý

Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 1, 1997, s. 76-78
6

Plán na zjednodušení pravopisu

Novák, Pavel, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 2.8.1997
7

Jubileum Marie Těšitelové

Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 2, 2001, s. 148-150
8

Poznámky o školské terminologii české mluvnice

Novák, Pavel, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 2, 1997, s. 10-13
9

Co s pády na národní škole?

Novák, Pavel, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 4, 1994, s. 206-209
10

K případu Josefa Štochla

Novák, Pavel, in: Literární noviny, č. 51-1, 2002, 23.12.2002