Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Němec, Igor provides 197 hits
1

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
2

Odlišení slovanských kauzativ a tranzitivních denominativ od indoevropského typu

Němec, Igor, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 91-94
3

The redundancy of grammatical agreement as a development factor

Němec, Igor, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 231-238
4

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
5

Diachronní lexikografie

Němec, Igor, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 182-210
6

Jaké jsou dnešní aktuální problémy slovanské filologie

Němec, Igor, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 36-38
7

Proč má slovo prostředek předponu pro

Němec, Igor, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 57-60
8

Zdravice

Němec, Igor, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, 13 s.
9

The potential valency constituent in diachronic lexicology

Němec, Igor, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 375-382
10

Lexikální význam ve světle teorie Pražské školy

Němec, Igor, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 218-225