Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Krčmová, Marie provides 146 hits
1

Konference o mluvené řeči

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 175-177
2

Hantýrka jako jazykový reprezentant města

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 48-53.
3

The Position of Dialect in the Language of East Moravian Villages

Krčmová, Marie, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 143-152
4

Interakce produktor - receptor při stylizaci textu

Krčmová, Marie, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 64-70
5

Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe

Krčmová, Marie, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 103-105.
6

K pramenům specifika mluveného projevu (mluvenost či spontánnost?)

Krčmová, Marie, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 26-32.
7

Stylistika - věda pomezní

Krčmová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 33-35
8

Běžná mluva východní Moravy

Krčmová, Marie, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 119-128
9

Současná běžná mluva v českých zemích

Krčmová, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 160-172
10

Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci

Krčmová, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 219-224