Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Koťátko, Petr provides 36 hits
1

Definite descriptions: the nicest vehicle of reference I know

Koťátko, Petr, in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 184-214
2

Význam a komunikace

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 43, č. 5, 1995, s. 863-868
3

Význam a konvence

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 45, č. 4, 1997, s. 559-584
4

Moorův paradox a teorie mluvních aktů

Koťátko, Petr, in: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 1998, s. 57-71.
5

Význam a rozumění

Koťátko, Petr, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 21-31
6

Wittgenstein a karteziánský subjekt

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 40, č. 3, 1992, s. 435-456
7

Donald Davidson o autoritě první osoby

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 47, č. 2, 1999, s. 215-226
8

Úloha jazykových konvencí v determinaci významu promluvy

Koťátko, Petr, in: Konvence ve vědě a filosofii [KVFil] : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia 2000, s. 27-35
9

Poglądy Davidsona na komunikację i konwencje

Koťátko, Petr, in: Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego ; 1996, s. 203-222
10

Interpretace jako sféra vstřícnosti

Koťátko, Petr, in: Kritický sborník, 19, 1999-2000, s. 32-41