Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kloferová, Stanislava provides 80 hits
1

Die Semantik im Sprachkontakt

Kloferová, Stanislava, in: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, 34-36 (2008-2010), 2010, s. 194-204
2

Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti

Kloferová, Stanislava, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 142-144.
3

Ta, či ten sršeň? (K rodovým dubletám v češtině)

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 187-191
4

Mluva v severomoravském pohraničí

Kloferová, Stanislava, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 250-257
5

Adaptace slov cizího původu v českých nářečích

Kloferová, Stanislava, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 117-121.
6

K fungování jazykových útvarů v mluvě mládeže

Kloferová, Stanislava, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 104-105
7

Der Tschechische Sprachatlas

Kloferová, Stanislava, in: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997. Book of Abstracts, Amsterdam, Vrije Univ. ; 1997, 72 s.
8

Co nového v pohraničí?

Kloferová, Stanislava, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 256-258
9

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 1

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 80-91
10

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 2

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 169-178