Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Klégr, Aleš provides 60 hits
1

Corruption as a lexical process?

Klégr, Aleš, in: Linguistica Pragensia, 9, č. 1, 1999, s. 20-29
2

Sidney 1. Landau's Dictionaries and the Czech scene

Klégr, Aleš, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 101-105
3

Rogetův Thesaurus a onomaziologická lexikografie

Klégr, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 82, č. 2, 2000, s. 65-84
4

Libuše Dušková, or so much to do

Klégr, Aleš, in: Linguistica Pragensia, 10, č. 2, 2000, s. 94-96
5

Preposition-noun combinality patterns

Klégr, Aleš, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 167-177
6

English complex prepositions of the prepositional phrase type

Klégr, Aleš, in: Prague Studies in English, 22, 2000, s. 51-78
7

Pojmové slovníky: Rogetův Thesaurus a jeho pokračovatelé

Klégr, Aleš, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 8-9 [1426-1427]
8

Shoestring lexicography

Klégr, Aleš, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 445-456
9

Životní jubileum profesorky Libuše Duškové

Klégr, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 87, č. 1, 2005, s. 62-64
10

The Czech conditional by and its correlates in English. A parallel corpus study

Klégr, Aleš, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 1 : Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics and Methodology), Brno, MU ; 2003, s. 43-52