Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kačala, Ján provides 20 hits
1

Varné vrecká

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 307
2

Znova sloveso predčiť?

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 312-313
3

Povedať niečo priamo

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
4

Formovanie tvarotvorného základu v cudzích slovách a menách

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 33, č. 6, 1999, s. 321-331
5

Kodifikačný postoj a jazyková kultúra

Kačala, Ján, in: Slovenská reč, 65, č. 1, 2000, s. 11-21
6

Rozvoj významu v slovnej zásobe. Názvy stromov

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 35, č. 2, 2001, s. 68-74
7

Jeden nový bohemizmus

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 38, č. 1, 2004, s. 61
8

Osobnosti slovenskej jazykovedy 20. storočia (2). Václav Vážný - Anton Augustín Baník - Belo Letz

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 39, č. 5, 2005, s. 257-262
9

Názvy označujúce vzťahy Slovákov a Čechov a ich spoločný štát

Kačala, Ján, in: Slovo o slove : K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie, Bratislava, Bernolákova spol. ; 2001, s. 48-60
10

Ľudovít Novák - ústredná osobnosť slovenskej jazykovedy v 20. storočí

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 42, č. 4, 2008, s. 193-204