Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jankovič, Milan provides 17 hits
1

A Work as a "Thing"and as a Sign

Jankovič, Milan, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 297-311
2

Hrabalova poetika "zapisovatele"

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145
3

Proud vyprávění, proud hovoru, psaní proudem. Hrabalovská pozorování

Jankovič, Milan, in: O poetice literárních druhů, Praha, ÚČL AV ČR ; 1995, s. 129-149
4

Poznámky k rytmičnosti prózy

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 30-45
5

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

Jankovič, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73
6

Tři tečky v prolukách Bohumila Hrabala

Jankovič, Milan, in: Hrabaliana : Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Praha, 1990, s. 161-175
7

Noch einmal zum Begriff der semantischen Geste

Jankovič, Milan, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 148-155
8

Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého. Podíl rytmičnosti na utváření smyslu

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 4, 2000, s. 339-365
9

Role intonace v Čapkově Hordubalovi (hledání přístupu)

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 5, 2000, s. 451-465
10

Vzpomínky na Miroslava Červenku

Jankovič, Milan, in: Tvar (Praha), č. 21, 2005, s. 6-7., 15.12.2005