Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jančák, Pavel provides 24 hits
1

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
2

Survival of the Czech Dialect in Communities Abroad: A Comparison of Czech in Střelín and Daruvar

Jančák, Pavel, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 262-275
3

Běžná mluva v Praze a její nářeční zázemí

Jančák, Pavel, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 200-211
4

Mluva v severozápadočeském pohraničí

Jančák, Pavel, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 239-249
5

Praha v zóně izoglos doznívajících oblastních jevů

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 248-255
6

Diskussionsbeitrag

Jančák, Pavel, in: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern : Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen Wörterbücher, Projekte an Akademien und Universitäten vom 7. bis 9. März 1996 anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ; 1998, 195 s.
7

K stému výročí narození Václava Vážného

Jančák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 3, 1992, s. 237-238
8

Vzpomínka na prof. Václava Vážného

Jančák, Pavel, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 7-8, 1991-92, s. 178-180
9

Mluva v západočeském pohraničí

Jančák, Pavel, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 105-137
10

Intonationserscheinungen im Tschechischen Sprachatlas

Jančák, Pavel, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 105-115