Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Hroch, Jaroslav provides 5 hits
1

K pojetí pravdy a interpretace v post-analytické filosofii

Hroch, Jaroslav, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 414-426.
2

Filosofie jazyka a problém rozumění u Wilhelma von Humboldta (1767-1835)

Hroch, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 43, č. 6, 1995, s. 959-970
3

Diskurs, metafora a interpretace. K pojetí hermeneutiky u P. Ricouera v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století

Hroch, Jaroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. B 40, 1993, s. 31-40
4

Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti

Hroch, Jaroslav Brno 1997
5

Filosofie jazyka Hanse-Georga Gadamera

Hroch, Jaroslav, in: Kultura - média - komunikace : Speciál 1: Jazyk - filosofie - média, Olomouc, UP ; 2009, s. 9-19.