Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Hirschová, Milada provides 73 hits
1

Pragmatické vstupy do syntaxe

Hirschová, Milada, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 69-74
2

Pokleslé vyjadřování - běžná norma spontánních projevů?

Hirschová, Milada, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 101-103
3

The teacher/student and student/teacher concept exchange

Hirschová, Milada, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 39-47
4

On the so called "total qualificators"in Czech

Hirschová, Milada, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 142-146
5

Miroslav Komárek pětasedmdesátiletý

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 238-239
6

Neurčitost komunikačních funkcí ve spontánních mluvených projevech

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 33-40
7

Pojem komunikativní funkce a jeho specifikace

Hirschová, Milada, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 44-51
8

Tzv. totální kvalifikátory v češtině

Hirschová, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 52-54
9

Setkání bohemistů 25.-26. 5. 1999 v Olomouci

Hirschová, Milada, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 9-10, 1999-2000, s. 240-245
10

Navazování kontaktu s adresátem v reklamních komunikátech

Hirschová, Milada, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 151-160