Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Franěk, Jiří provides 7 hits
1

Paul Eisner oder das tschechische Schicksal

Franěk, Jiří, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 316-329
2

Mýtus a inspirace

Franěk, Jiří, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 107-112
3

Ještě jednou Pavel Eisner

Franěk, Jiří, in: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, Klub Melantrich ; 1993, s. 1-16
4

Hezky česky

Franěk, Jiří, in: Právo (Praha), 2007, 16.1.2007
5

Pod našima Windows zvoní čeština

Franěk, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 21.1.1994
6

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury

Franěk, Jiří Praha 2000
7

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury

Franěk, Jiří Praha 2000