Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Fic, Karel provides 16 hits
1

K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů. (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat.)

Fic, Karel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 26-30
2

K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích

Fic, Karel, in: Naše řeč, 79, č. 4, 1996, s. 196-203
3

Psychologické změny v nářečním výrazivu

Fic, Karel, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 111-116.
4

Nářečí v Kloboukách u Brna

Fic, Karel, in: Klobouky u Brna : Město, dějiny, krajina a lidé, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1998, s. 429-433
5

Stopy charvátského jazyka v nářečí Hlohovce

Fic, Karel, in: Filologija (Zagreb), 24-25, 1995, s. 95-99
6

Nářečí na Tišnovsku

Fic, Karel, in: Sborník Okresního muzea Brno-venkov, Brno, 1999, s. 57-61
7

Sedmdesát let Jana Balhara

Fic, Karel, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 169-170
8

Podivínské nářečí

Fic, Karel, in: Podivín - vlastivědný sborník jihomoravského města, Mikulov, Stát. okres. archiv v Břeclavi ; 1997, s. 457-465
9

Jazykovězeměpisné aspekty morfologie a kodifikace (na příkladu substantivní deklinace)

Fic, Karel, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 55-59.
10

O jazyku osad bývalé charvátské kolonizace na Břeclavsku

Fic, Karel, in: Město Břeclav, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 2001, s. 488-490