Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Dvořák, Karel provides 36 hits
1

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
2

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 90-101
3

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
4

Publicistický styl ve slohové výchově

Dvořák, Karel, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 1 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1992, s. 79-84
5

K písemným projevům studentů gymnázia. Ke schopnostem studentů nejvyššího ročníku gymnázia vyjadřovat citové prožitky

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 62-68
6

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. Zkoumáno na vzorku žáků nejvyšších ročníků středních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 67-73
7

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. (Dokončení)

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 5-6, 1997-98, s. 113-121
8

K poznávání slovesných časů na středních školách

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 57-62
9

Jazyková stránka literárního textu jako součást interpretace

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 123-131
10

Tvořivost žáků v popisném slohovém postupu

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 7-8, 2001-02, s. 163-166