Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Dubský, Josef provides 27 hits
1

Komunikativní frazeologické struktury ve španělštině

Dubský, Josef, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 119-124.
2

Vícesložkovost odborného textu v překladu

Dubský, Josef, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 9-16.
3

Termín "tunelování"se dostal do slovníku

Dubský, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 32, 1998, s. 1., 7.2.1998
4

Medios léxico-gramaticales de comunicacion

Dubský, Josef, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1993, s. 1-7
5

Za univ. prof. Ottou Ducháčkem

Dubský, Josef, in: Cizí jazyky, 36, č. 9-10, 1992-93, s. 387-388
6

A título de prólogo

Dubský, Josef, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 7-9
7

El orden de palabras en español y la cohesión contextual

Dubský, Josef, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 21-25
8Dubský, Josef, in: Cizí jazyky, 37, č. 1-2, s. 1993-94
9

Pomezní jazykové jevy v cizojazyčném textu

Dubský, Josef, in: Cizí jazyky, 38, č. 3-4, 1994-95, s. 92-96
10

Španělština pro jazykové školy. 3. vyd

Dubský, Josef Praha 1995