Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Dokulil, Miloš provides 38 hits
1

Tvoření slov

Dokulil, Miloš, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 78-133
2

The Prague School's theoretical and methodological contribution to "word formation"(derivology)

Dokulil, Miloš, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics : A Short Introduction, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 123-161
3

Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe

Dokulil, Miloš, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 98-102.
4

Hodnoty a dějiny

Dokulil, Miloš, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 98-116.
5

On morphological oppositions

Dokulil, Miloš, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 113-130
6

Josef Filipec osmdesátiletý

Dokulil, Miloš, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 1995, s. 153-154
7

[Vážení přátelé!]

Dokulil, Miloš, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 23-26
8

Ctidružice: Ctidruž-ice nebo Cti-družice?

Dokulil, Miloš, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 75-76
9

Jak jsem "se stal"onomastikem

Dokulil, Miloš, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 31-32
10

Děti, dítky, dětičky

Dokulil, Miloš, in: Naše řeč, 84, č. 5, 2001, s. 269