Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Dacewicz, Leonarda provides 6 hits
1

Dorobek naukowy białystockiego ośródka onomastycznego

Dacewicz, Leonarda, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 297-303
2

Nazewnictwo niesłowiańskich mniejszości narodowych w Polsce północno-wschodniej w perspektywie historycznej

Dacewicz, Leonarda, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 120-130.
3

On the use of surnames in Polish newspaper headlines

Dacewicz, Leonarda, in: Acta onomastica, 56, 2016, s. 62-75
4

Interdyscyplinarny charakter badań onomastycznych

Dacewicz, Leonarda; Abramowicz, Zofia, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 29-33
5

Changes in urbanonymy of northeastern Poland in the context of statehood transformation

Abramowicz, Zofia; Dacewicz, Leonarda, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 417-428
6

Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV - XVII w.). Tom 1 (A-O). Tom 2 (P-Ż)

Abramowicz, Zofia; Citko, Lilia; Dacewicz, Leonarda Białystok 1997-98