Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Chýlová, Helena provides 57 hits
1

Lékárenský slang

Chýlová, Helena, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 102-108.
2

Z leteckého slangu

Chýlová, Helena, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 96-102.
3

Plzeňské uliční názvosloví

Chýlová, Helena, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 158-169
4

Názvy významných budov v Plzni

Chýlová, Helena, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 167-174
5

To mrkáte na drát...: Ze slangu radioamatérů

Chýlová, Helena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 173-178
6

Jazyk kázání Antonína Jaroslava Puchmajera

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 1 : Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2001, s. 45-52.
7

Profesor Lumír Klimeš osmdesátiletý

Chýlová, Helena, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 126-131
8

Profesor Lumír Klimeš osmdesátiletý

Chýlová, Helena, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 7-9
9

Jazyk kramářské písně

Chýlová, Helena, in: Profesor Lumír Klimeš jubilující [L. Klimeš...], Plzeň, ZČU 2005, s. 136-141.
10

Změny v současném studentském slangu

Chýlová, Helena, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 93-98.