Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Bok, Václav provides 25 hits
1

K výskytu jmen z eposu o Tristanovi a Isoldě ve středověkých a raně novověkých Čechách

Bok, Václav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 42-47
2

Německá a česká literatura 13. a 14. století

Bok, Václav, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 163-179
3

Plzeň a počátek česko-německých konverzačních příruček

Bok, Václav, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 9-21
4

Za profesorem Alexandrem Stichem (10. 3. 1934 - 26. 1. 2003)

Bok, Václav, in: Jihočeský sborník historický, 72, 2003, s. 278-279
5

Einige Beobachtungen zur lateinischen Legende über Agnes von Prag und zu ihren mittelalterlichen deutschen und tschechischen Übertragungen

Bok, Václav, in: Selecta Bohemico-Germanica : Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, Münster, Lit 2003, s. 163-178
6

Zum Fragment des deutschen "Facetus"in der Bibliothek des Prager Nationalmuseums

Bok, Václav, in: Germanistica Pragensia, 18, 2005, s. 21-30
7

Zu Übersetzungen aus der alt- und mittelhochdeutschen Literatur ins Tschechische im 19. und 20. Jahrhundert

Bok, Václav, in: Septuaginta quinque. Festschrift für Heinz Mettke, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag ; 2000, s. 25-38
8

Ke klementinským zlomkům rukopisu středohornoněmeckého Pasionálu. Dolchovy německé zlomky č. 1, 9, 15

Bok, Václav, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 10, č. 1, 1994, s. 101-115
9

Voraussetzungen der Literaturpflege bei den Lichtenburgern und die Datierung der Tristan-Forsetzung Heinrichs von Freiberg

Bok, Václav, in: Germanistica Pragensia, 11, 1994, s. 25-33
10

Germanistovy drobné rady kolegům knihovědcům

Bok, Václav, in: Knihy a dějiny, 9-10, 2002-03, s. 129-133