Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Šarapatková, Žofie provides 27 hits
1

Jubileum Ludmily Pacnerové

Šarapatková, Žofie, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 140
2

Sémantický vývoj psl. jędr7

Šarapatková, Žofie, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 21-23
3

K jubileu Evy Havlové

Šarapatková, Žofie, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 88-89
4

K sémantickému vývoji substantiva mnich

Šarapatková, Žofie, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 121-122.
5

Hanácké johánek

Šarapatková, Žofie, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 222-223
6

Poznámky k sémantice několika staroslověnských slov

Šarapatková, Žofie, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 209-214.
7

Sémantický rozbor staroslověnského plěn7 a gověti

Šarapatková, Žofie, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 495-498
8

Církevněslovanské ryžd6 a české ryzí

Šarapatková, Žofie, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 271-273
9

Lidová etymologie a výklad praslovanského lexika

Šarapatková, Žofie, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 361-366.
10

Dvě staroslověnské výpůjčky z řečtiny

Šarapatková, Žofie, in: Slavia, 63, č. 4, 1994, s. 435-440