Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Čmejrková, Světla provides 218 hits
1

Žena v jazyce

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 43-55
2

A narrative strategy: experiential iconicism in Czech Dream-book by Ludvík Vaculík

Čmejrková, Světla, in: Organization in Discourse : Proceedings from the Turku Conference, Turku, Univ. of Turku ; 1995, s. 213-222
3

Normy vědeckého dorozumívání

Čmejrková, Světla, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 55-65
4

Jazykové vědomí a jazyková kultura (zamyšlení nad tzv. lidovým jazykozpytem)

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 56-64
5

Všichni jsme filozofy

Čmejrková, Světla, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 51-52
6

Jazyk, výuka, osobnost

Čmejrková, Světla, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 2, 1992, s. 77-88
7

Non-native (academic) writing

Čmejrková, Světla, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 303-310
8

Vstřícnost a kamenná tvář sfingy aneb výraz tváře v mezilidské komunikaci

Čmejrková, Světla, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 102-108
9

Preface

Čmejrková, Světla, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 11-15
10

Selected Bibliography of the Publications of Professor František Daneš, PhDr., DrSc

Čmejrková, Světla, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 17-25