Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for P1584 provides 202 hits
61

(Rez. zu) Rymut, K.: Nazwy miast Polski. Wrocław (usw.) 1980

Schlimpert, G. - in: Namenkundliche Informationen 41, 1982, S. 77-79
62

Książka polska w Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie

Krause, F. - in: Roczniki Biblioteczne 27 (1983) S. 507-512
63

(Rez. zu) 1. Europejskie związki literatury polskiej. Warszawa 1969; 2. Pol'sko-russkie literaturnye svjazi. Moskva 1970; 3. Bialokozowicz, B.: Z dziejów wzajemnych polsko-rossyjskich związkow literackich w 19 wieku. Warszawa 1971

Dieckmann, E. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 4 (1972) S. 267-270
64

(Rez. zu) Zeman, H.: Słownik górnołużycko-polski/Hornjoserbsko-polski słownik. Warszawa 1967. (Nebst) Polański, K.: Zarys gramatyki języka górnołużyckiego

Jenč, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 19 (1972) S. 237-245
65

(Rez. zu) 1. Matyniak, A. St.: Polsko-łużyckie stosunki kulturalne do Wiosny Ludów. Wrocław (usw.) 1970; 2. Polsko-luzyckie stosunki literackie. Wrocław (usw.) 1970

Zeil, W. - in: Deutsche Literaturzeitung 92 (1971) Spalte 775-779
66

Deutsch-polnisches Gesprächsbuch. Rozmówki niemiecko-polskie

Rechtsiegel, E. - Leipzig 1962, 103 S.
67

(Rez. zu) Topolińska, Z.: Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie. Wrocław (usw.) 1964

Hinze, P. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 11 (1966) S. 293-297
68

Konstrukcija s polnoznačnymi pobuditel'nymi glagolami v pol'skom jazyke

Klimonov, V. D. - in: Vestnik Leningradskogo universiteta, Nr. 8 (Istorija, jazyk, literatura) 2, 23 (1968) S. 127-132
69

Konwersacje niemiecko-polskie. Deutsch-polnisches Konversationsbuch. 1.-2. Aufl

Reinholz, W. - Leipzig 1972
70

(Rez. zu): Skorupka, St.: Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1.2. Warszawa 1967-1968

Worbs, E. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 15 (1970) S. 309-312