Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for N6684 provides 101 hits
51

Serbsko-němski a němsko-serbski słownik wjesnych a mestnych mestských mjenow dwurěčnych wokrjesow wobwodow Dreźdźany a Choćebuz

Rachel, B.; Nowak, H. - Budyšin 1969, 196 S.
52

Hornjoserbsko-němski słownik - wažny pomocny SRĚDK tež za dźěło w šuli. (Rez. zu) Völkel, P.: Hornjoserbsko-němski słownik. 4. stark überarb, u. erw. Aufl. Budyšin 1981

Šěrakowa, I. - in: Serbska šula 35 (1982) S. 497-503
53

Někotre wuskutki němskeho wliwa na werbalny system serbšćiny

Lötzsch, R. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 337-344
54

(Rez. zu) Kŭnčev, St. , Radev, T.: Bŭlgaro-nemski otnošenija 1806-1966. Bibliografija. Sofija 1968

Kostov, K. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 15 (1970) S. 140-142
55

Nekotre wuskutki němskeho wliwa na werbalny system serbšćiny

Lötzsch, R. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen 1968. S. 337-344
56

(Rez. zu) Panychida za Ladislavom Novomeským. Zostav. K. Rosenbaum a S. Šmatlák. Bratislava 1977

Schellenbľrg, S. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 24 (1979) S. 774
57

Prinosăt na nemskite učeni v bălgaristikata prez vtorata polovina na XIX i načaloto na XX vek

Cajl, V. / Zeil, W./ - in: Săpostavitelno ezikoznanie 6 (1981) 2, S. 86-91
58

Materialije wo poměrje němskeho slawista Augusta Leskiena k Serbam

Šewc, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 28 (1981) S. 66-78.
59

Smolerjowy Němsko-serbski słownik z dialektologiskeho stejišća widźany

Jenč, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 32 (1985) S. 55-58
60

Njakoi nabljudenija vărchu bălgarski i nemski publicistični zaglavija

Piler, Z. / Piehler, S./ - in: I meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi: Istoričeski razvoj na bălgarskija ezik. 2. Sofija 1983. S. 65-71