Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for H0768 provides 74 hits
51

Wo prašenjach předstajenja frazeologizmow w najwažnišich hornjoserbskich słownikach

Wölkowa, S. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 33 (1986) S. 25-38
52

Hornjoserbsko-němski słownik - wažny pomocny SRĚDK tež za dźěło w šuli. (Rez. zu) Völkel, P.: Hornjoserbsko-němski słownik. 4. stark überarb, u. erw. Aufl. Budyšin 1981

Šěrakowa, I. - in: Serbska šula 35 (1982) S. 497-503
53

K někotrym prašenjam duala w Rozwodecach a w druhich hornjoserbskich narěčach

Jenč, H. - in: Studije k serbskej dialaktologiji. Budyšin 1963. S. 115-145
54

Normowace tendency w nastupanju woznamjenjenja porowosće w hornjoserbskej bibliji z l. 1728

Jenč, R. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 15 (1968) S. 48-65
55

Latinizmy a germanizmy w rěči J. H. Swětlika. Přinošk k stawiznam hornjoserbskeje spisowneje rěče

Michałk, F. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 19 (1972) S. 52-106
56

(Rez. zu) Herniczek-Morozowa, W.: Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. 1. Wrocław (usw.) 1975

Gutschmidt, K. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 22 (1977) S. 280-282
57

Dialektny zakład hornjoserbskeje spisowneje rěče a wutworjenje wobchadneje serbščiny

Faska, H. - in: Govornite formi i slovenskite literaturni jazici. Skopje 1973. S. 127-131
58

Numerale pjeć - dźewjećadźewjećdźesat w hornjoserbskej spisownej rěči;in: Sorabistiske přednoški 1977

Fasske, H. - Budyšin 1977, S. 77
59

Leksika literarneje tradicije a leksikografiska kodifikacija hornjoserbskeje spisowneje rěče

Jenč, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 24 (1977) S. 165-176
60

Serbska leksikografiska tradicija a leksikalna norma hornjoserbskeje spisowneje rěce

Jenč, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 24 (1977) S. 1-11