Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for J0884 provides 7 hits
1

Ještěd - Jeschken

Trost, P. - in: Onomastica Slavogermanica. 3. Berlin 1967. S. 195-196
2

Jakob Jatzwauk zum 65. Geburtstage

Reuther, M. - in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 64 (1950) S. 163-167
3

(Rez. zu) Juzovskij, Ju.: Maksim Gor'kij i ego dramaturgija. Moskva 1959

Mirowa-Florin, E. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 5 (1960) S. 468-470
4

Zur Herausgabe und Aufnahme der Wendischen (Sorbischen) Bibliographie von J. Jatzwauk 1928-1932

Pohrt, H. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Budyšin. Institute za serbski ludospyt. A. Budyšin. 23 (1974) S. 228-235
5

Diskussionsbeitrag zu: Chloupek, J.: Vyjadřovací dichotomie ve slovanských jazycích (Československá slavistika. Praha 1983. S. 31-36)

Gutschmidt, K. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 126-127
6

Diskussionsbeitrag zu: Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění ve slovanských jazycích v porovnání s angličtinou (z hlediska sémantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika. Praha 1983. S. 139-149)

Jäger, G. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 298
7

Diskussionsbeitrag zu: 1. Daneš, F.; Hlavsa, Z.: Některé souvztažnosti aktuálníhe členění a význemu věty (Slovo a slovesnost 44, 1983, S. 3-11); 2. Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění v slovanských jazycich v porovnání s angličtinou (z hlediska semantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika, Praha 1983, S. 139-149)

Koenitz, B. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 299