Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for Ú8600 provides 4 hits
1

(Rez. zu) Beranova, M.: Zemědělská výroba v 11./14. století na územi Československa. Praha 1975

Bentzien, U. - in: Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte 20 (NF Band 5) (1977) S. 223
2

(Rez. zu) Šimek, E.: Chebsko - dnešni nejzápadnějši slovanské území - v staré době. Brünn 1955

Fischer, R. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 1,3 (1956) S. 122-126
3

(Rez. zu) Skalová, H. : Topografická mapa území Obodriců a Veletů Luticů ve světle místních jmen. Praha 1965

Eichler, E. - in: Information der Leipziger namenkundlichen Arbeitsgruppe 5 (1966) S. 10-11
4

Niekol'ko problémov a aspektov antroponomastiky na územi nemecko-slovanskych jazykových kontaktov medzi Labe a Dolnou Lužicou

Wenzel, W. - in: Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. slovenská onomastická konferencia (Zemplinska Širava 20.-24. septembra 1976), Zbornik materialov, Bratislava 1980. S. 259-265