Портал славистики


Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub)

The Bibliography of Slavic Publications from the German Democratic Republic 1946-1986 (BibSlawPub) was converted from the the five volumes printed publication to a database and contains about 19.600 records. The overview for the volumes can be found here. The Classification overview is here.

?
Your search for Scholze, D. provides 78 hits
1

Ist die Jugend heldenmüde? Betrachtungen zur neueren polnischen Prosa

Scholze, D. - in: Sonntag 1977, Nr. 36, S. 10
2

Polonistyka w NRD w latach 1974-1976

Scholze, D. - in: Biuletyn Polonistyczny 19 (1976) 4, S. 98-103
3

(Rez. zu) M. Maciąg. Literatura Polski Ludowej 1944-1964. Warszawa 1973

Scholze, D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 6 (1974) S. 770-772
4

(Rez. zu) Danek, D.: O polemice literackiej w powieści. Warszawa 1972

Scholze, D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 6 (1974) S. 628-629
5

(Rez. zu) Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław (usw.) 1976

Scholze, D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 9 (1977) S. 551-554
6

(Rez. zu) Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław (usw.) 1976

Scholze, D. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 22 (1977) S. 426-430
7

(Rez. zu) Literatura a wspólczesne przemiany społeczne. Warszawa 1972

Scholze, D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 9 (1977) S. 427-428
8

(Rez. zu) Literatury słowianskie o drugiej wojnie światowej. Pod red. J. Ślizińskiego. T. 1. 2. (Wrocław (u. a.) 1973

Scholze D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 8 (1976) S. 215-216
9

(Rez. zu) Vedina, V. P.: Sovremennaja pol'skaja proza. K probleme novatorstva. Kiev 1971

Scholze, D. - in: Referatedienst z. Literaturwiss. 8 (1976) S. 143-144
10

Das also ist das Leben. Jaroslaw Iwaszkiewicz zum 80. Geburtstag

Scholze, D. - in: Sonntag 1974, Nr. 13, S. 11