Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Linguistic Geography of Slavic Languages and Slavic Dialectology provides 14 hits
1

Lingvističeskaja geografija i struktura jazyka : o principach obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa

Avanesov, R. I.; Bernštejn, S. B. - 1958, 30 s.
2

Vengerskije zaimstvovanija v lemkovskom govore sela Komloška v Vengrii

Baleczky, E. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 23-46
3

Stav a úkoly české dialektologie : (situační zpráva)

Bělič, J. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 197-208
4

Ispoľzovanije dialektnych dannych v trudach po istoričeskomu sintaksisu vostočnoslavjanskich jazykov

Borkovskij, V. I. - 1958, 47 s.
5

Ispoľzovanije dialektnych dannych v trudach po istoričeskomu sintaksisu vostočnoslavjanskich jazykov

Borkovskij, V. I. - Issledovanija po slavjanskomu jazykoznaniju (1961), 335-373
6

Znaczenie kartografii etnograficznej dla slawistyki w świetle prac nad Polskim atlasem etnograficznym

Gajek, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 217-232
7

Značaj lingvističke geografije za uporedno i istorisko proučavanje južnoslovenskih jezika i njihovih odnosa prema ostalim slovenskim jezicima

Ivić, P. - Južnoslovenski filolog : povremeni spis za slovensku filologiju 22 (1957/1958) 1/4, 179-206
8

Zur Frage der ältesten slowakischen Sprachdenkmäler

Király, P. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 113-158
9

Influences slaves et magyares sur les parlers roumains

Pătruţ, I. - Romanoslavica (1958), 31-43
10

Volkslieder in der Mundartenforschung

Sipos, St. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 159-191