Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Word-formation provides 3 hits
1

Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 131-140
2

Zagadnienie modeli słowotwórczych

Kreja, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 203-212
3

Schodstva i različija v slovoobrazovateľnych sistemach slavjanskich jazykov

Lopatin, V. V.; Uluchanov, I. S. - Slavjanskoje jazykoznanije : IX Meždunarodnyj s’jezd slavistov : Kijev, sentjabr’ 1983 g. : doklady sovetskoj delegacii (1983), 169-184